DELAČ, Vladimir

traži dalje ...

DELAČ, Vladimir, karikaturist i animator (Slavonski Brod, 13. X 1927 — Zagreb, 16. I 1968). Studirao slikarstvo i pravo u Zagrebu, ali je studij napustio i od 1946. počeo surađivati u humorističkom listu »Kerempuh« u kojem je objavio nekoliko tisuća karikatura. U časopisu »Plavi vjesnik« pojavljuje se kao strip-crtač, stripovima u nastavcima Viki i Niko, Marina i Davor, a u »Areni« popularnim likom Svemirko. Objavljivao je karikature gotovo u svim zagrebačkim listovima. Jedan od pionira anim. filma u nas. Radio je u Duga filmu od njegova osnutka: kao animator u Velikom mitingu (W. Neugebauer, 1951), kao crtač i animator u Veselom doživljaju (W. Neugebauer, 1951), kao glavni crtač i animator u Reviji na dvorištu (A. Lušičić, 1952).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

DELAČ, Vladimir. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1249>.