DAVIES, Marion

traži dalje ...

DAVIES, Marion (pr. ime M. Cecilia Douras), am. filmska glumica (New York, 3. I 1897 — Los Angeles, 22. IX 1961). Školovala se u samostanskoj školi. Od šesnaeste godine nastupa kao plesačica i radi kao foto-model. God. 1916. nastupa u revijama Ziegfeld Follies, a godinu dana potom debitira kao glumica u filmu svog šogora, producenta G. Lederera Odbjegla ciganka. Njezin ljubavnik (a tu je vezu karikirao O. Welles u Građaninu Kaneu, 1941), novinski magnat W. R. Hearst, osniva film. kompaniju Cosmopolitan s namjerom da plavokosu ljepoticu učini najvećom hollywoodskom zvijezdom. No, unatoč izvanredno velikom publicitetu, skupe produkcije (u kojima je D. igrala neodgovarajuće uloge naivki) nisu vratile uloženi novac. Njezine najbolje, i u publike najpopularnije uloge, u komedijama Naivčina (1928) i Ljudi pozornice (1928) K. Vidora ukazuju na njezin neprijeporan, ali nikad dovoljno iskorišten komičarski talent. U razdoblju zv. filma njena se karijera postupno gasi zbog zamuckivanja, a Hearstove financ. nevolje prisiljavaju je 1937. na povlačenje, nakon 45 film. ulogâ, da bi se otada posvetila biznisu.

Ostale važnije uloge: Dok je viteštvo cvjetalo (R. G. Vignola, 1922); Mali stari New York (S. Olcott, 1923); Ulica Quality (S. Franklin, 1927); Hollywoodska revija 1929. (Ch. F. Reisner, 1929); Ne tako glupa (K. Vidor, 1930); Plavuša Folliesa (E. Goulding, 1932); Peg mojeg srca (R. Z. Leonard, 1933); U Hollywood (R. Walsh, 1933); Nepoznata ljepotica s naslovne strane (M. LeRoy, 1935); Kain i Mabel (L. Bacon, 1936); Uvijek nakon Eve (L. Bacon, 1937).

LIT.: F. Lawrence Guiles, Marion Davies, New York 1972.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

DAVIES, Marion. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1212>.