ALONZO, John A.

traži dalje ...

ALONZO, John A., am. snimatelj (12. VI 1934). Član A. S. C. Radi u nekoliko značajnih am. filmova 70-ih godina (New Hollywood). Često surađuje s M. Rittom. A. je snimatelj modernih stremljenja, od primjene objektiva do boje (npr. prigušeni kolorit u filmu Lady pjeva blues, 1973, S. J. Furiea koji podsjeća na fakturu starih fotografija). Pažljivim postiranjem boja i korištenjem objektiva uskokutnika, te dinamične kamere u filmu Auto smrti (1971) R. C. Sarafiana iskazuje moderan dinamični stil film. fotografije. Toplim tonovima boje ostvario je ugođaj predratnoga Los Angelesa u filmu Kineska četvrt (1974) R. Polanskoga. Norma Rae (1979) M. Ritta najcjelovitiji je primjer njegova načina rada i shvaćanja moderne fotografije; film pobuđuje dojam nedovršenih kompozicija, netemeljite postave svjetla, a sve je to u službi priče i namjere da se prisutnost film. tehnike svede na minimum; koristi HMI reflektore koji stvaraju temperaturu boje dnevnog svjetla, kako bi i na taj način posvema uklonio svaku snim. stilizaciju.

A. čitavim svojim dosadašnjim opusom (više od 20 samostalno snimljenih filmova do 1983) pokazuje sposobnost prilagodbe svog stila vrsti filma na kojem radi; zato se kreće na relaciji između realističkoga i stiliziranoga, postižući u oba pola vrlo visok domet.

Ostali važniji filmovi: Krvava mama (R. Corman, 1970); Harold i Maude (H. Ashby, 1971); Sounder — pasji život (M. Ritt, 1972); Da, da... za sada (N. Panama, 1976); Bliski susreti treće vrste (S. Spielberg, 1977, susnimatelj); Crna nedjelja (J. Frankenheimer, 1977); Nespretni detektiv (R. Moore, 1978); Tom Horn (W. Wiard, 1979); Pređi rijeku (M. Ritt, 1983, nominacija za Oscara); Lice s ožiljkom (B. De Palma, 1983).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

ALONZO, John A.. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.7.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/103>.