COHEN-SÉAT, Gilbert

traži dalje ...

COHEN-SÉAT, Gilbert, franc. teoretičar filma (1907). Profesor filozofije na Sorbonni. Pokretač i direktor časopisa »Revue Internationale de Filmologie« (1947). Utemeljitelj → filmologije, sintetičke discipline koja proučava film sa stanovišta metodologijâ i spoznajâ dr. znanosti: filozofije, psihologije, sociologije, lingvistike, semiologije, teorije informacijâ, antropologije, psihoanalize i slično (Filmologija i film — Filmologie et cinéma, 1938; Filmološka perspektiva — La perspective filmologique, 1952). Polaznom točkom svakog proučavanja filma smatrao je »odnos između kinematografske i filmske činjenice«; film je još u stadiju »vizualnih onomatopeja« i ne može se uzeti kao jezik, ukoliko se taj pojam ustanovljava po analogiji s govornim jezikom; film. slika ne saopćava misao, već nudi »materiju misli«; ona je »postplatonska sestra mita« koja se izravno ne obraća ni samoj inteligenciji, ni samoj senzibilnosti, već kao film. činjenica, predstavlja »jedinicu čiste umjetnosti« u bergsonovskom smislu (Ogled o načelima filozofije filma — Essai sur les principes d'une philosophie du cinéma, 1946; Filmsko izlaganje — Le discours filmique, 1949). C.-S. je pokrenuo mnoga teorijska pitanja kojima će se kasnije baviti → semiološka škola, ali se u nekoliko ne može smatrati njezinim pretečom, jer ima negativan stav prema tretiranju filma kao jezične pojave.

Ostali značajniji radovi: Svrhe i učinci kinematografskih sredstava izražavanja (Intentions et effets des moyens d'expression cinématographiques, 1952); Aktualni problemi filma i vizualne informacije (Problèmes actuels du cinéma et de l'information visuelle, 1959).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1986-1990.

Citiranje:

COHEN-SÉAT, Gilbert. Filmska enciklopedija (1986-90), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://filmska.lzmk.hr/clanak/1017>.