LZMK

Filmska enciklopedija

CLAYBURGH, Jill Filmska traka traži dalje ...

CLAYBURGH, Jill, am. filmska i kazališna glumica (New York, 30. IV 1944). Školuje se na koledžu Sarah Lawrence i u toku studija igra na ljetnome kaz. festivalu u Williamstonu, a potom nastupa u Bostonu i izvanbroadwayskim produkcijama, sve dok poč. 70-ih godina ne postiže afirmaciju u broadwayskim postavama musicalâ Rotschildovi i Pippin. Kao studentica, na filmu debitira 1969. u prvijencu B. De Palme Svadbena zabava; poč. 70-ih godina igra sporedne uloge u reprezentativnim hollywoodskim produkcijama, no zapažaju je tek sredinom desetljeća u tv-produkcijama Prostitutke (J. Sargent, 1975) i Griffin i Phoenix: ljubavna priča (D. Duke, 1976), te u filmovima Ljubavna priča: Gable i Lombard (S. J. Furie, 1976) i Srebrna strijela (A. Hiller, 1976). Interpretirajući napuštenu suprugu u Slobodnoj ženi (P. Mazursky, 1978), C. postaje jednom od vodećih am. glumica, pokazujući u naporima tog lika za osamostaljivanjem raspon nemoći i sigurnosti, emocionalne krhkosti i feminističke uvjerenosti. Naočita, plavooka, napukla glasa, dinamična, C. je prototip zvijezde kraja 70-ih godina, unatoč tome što njene kasnije uloge ne potvrđuju u potpunosti status stečen Slobodnom ženom.

Ostale važnije uloge: Portnoyeva boljka (E. Lehman, 1972); Lopov koji je došao na večeru (B. Yorkin, 1973); Konačni čovjek (M. Hodges, 1974); Polunježno-polugrubo (M. Ritchie, 1977); Mjesec (B. Bertolucci, 1979); Početi iznova (A. J. Pakula, 1979); Na meni je red (C. Weill, 1980); Prvi ponedjeljak u listopadu (R. Neame, 1982); Plešem brzo koliko mogu (J. Hofsiss, 1982); Hanna K. (Costa-Gavras, 1983).

N. Pc.


Citiranje:
CLAYBURGH, Jill. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 9.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=998>.

kratice i simboli