LZMK

Filmska enciklopedija

ALLIED ARTISTS PICTURES CORPORATION Filmska traka traži dalje ...

ALLIED ARTISTS PICTURES CORPORATION, am. producentska kuća, nastala 1930. kao izdanak kompanije Monogram Pictures, da bi s vremenom progutala svoju matičnu kuću. Tridesetih godina, a i kasnije, Monogram razvija prilično opsežnu produkciju B-filmova o maloljetnicima (serija Bowery Boys), te krim. filmova (serija → Charlie Chanu) i filmova strave. God. 1946. rukovodioci Monograma osnivaju Allied Artists Productions kao odjel za kvalitetnije i skuplje projekte. Potkraj 40-ih i poč. 50-ih godina nova kompanija jača, pa 1953. Allied Artists apsorbira Monogram u jedinstvenu tvrtku Allied Artists Picture Corporations. Već slijedeće godine istaknuti redatelji J. Huston, B. Wilder i W. Wyler potpisuju ugovore za novu kompaniju; oni bilježe i najveće umj. i komerc. uspjehe Allied Artistsa (Prijateljsko uvjeravanje, 1956, Wylera; Ljubav poslije podne, 1957, Wildera). Sedamdesetih godina kompanija se gotovo isključivo usmjeruje na proizvodnju tv-programa, te na domaću i međunar. distribuciju.

Vl. T.


Citiranje:
ALLIED ARTISTS PICTURES CORPORATION. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=94>.

kratice i simboli