LZMK

Filmska enciklopedija

CHAPLIN, Saul Filmska traka traži dalje ...

CHAPLIN, Saul, am. kompozitor, aranžer i producent (New York, 19. II 1912). Studirao na sveučilištu New York. Karijeru započeo 1932. pišući tekstove za film. songove te muziku za revije i vodvilje na Broadwayu. Četrdesetih godina počinje raditi kao kompozitor i aranžer film. muzike, najprije za Columbiju pa za MGM. Tri puta je dobio Oscara za aranžman i orkestraciju muzike: za filmove Amerikanac u Parizu (V. Minnelli, 1951), Sedam nevjesta za sedmoricu braće (S. Donen, 1954) i Priča sa zapadne strane (R. Wise i J. Robbins, 1961). Radi i kao koproducent muz. filmova, među kojima su uspjeliji Can-Can (W. Lang, 1960) i Moje pjesme, moji snovi (R. Wise, 1965).

Ni. Š.


Citiranje:
CHAPLIN, Saul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=929>.

kratice i simboli