LZMK

Filmska enciklopedija

CHAMBARA Filmska traka traži dalje ...

CHAMBARA, jap. filmski žanr; naziv za → akcione filmove s građom iz feudalne povijesti Japana (gl. junaci su samuraji), većinom iz vremena vladavine šogunske dinastije Tokugawa (XVII st.). Različito od → jidai-geki filmova, u njima se zanemaruju pov. činjenice i specifična obilježja kulture. Radnja je vrlo živa, posebno prizori borbe mačevima, često vrlo naturalistički prikazani, koji obiluju ubijanjima (25 do 50 u pojedinom filmu), ponekad dramaturški potpuno nesvrhovitima. Žanr se pojavio krajem 20-ih godina i bio jedan od komercijalno najuspješnijih u Japanu. Najpoznatiji redatelj takvih filmova je Daisuke Ito; nastupajući u njima proslavili su se neki poznati jap. glumci (npr. Kinnosuke Nakamura i Kazuo Hasegawa).

An. Pet.


Citiranje:
CHAMBARA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=919>.

kratice i simboli