LZMK

Filmska enciklopedija

CEGANI, Elisa Filmska traka traži dalje ...

CEGANI, Elisa, tal. glumica (Torino, 10. VI 1911). Debitira 1935. u filmu Aldebaran A. Blasettija; nastupa u većini njegovih kasnijih filmova, najčešće u gl. ulogama. Inteligentnim, ponešto nervoznim načinom glume koji je narušavao stereotipe divizma, C. zauzima posebno mjesto među tal. glumcima. Igrala je u više od trideset filmova tal. i stranih redatelja, a od sredine 50-ih godina nastupa sve rjeđe; nakon posljednjeg filma — Ljubav i čavrljanje (A. Blasetti, 1957) — posvećuje se kazalištu tumačeći karakterne uloge.

Ostali važniji filmovi: Pa to nije ozbiljno (M. Camerini, 1936); Konjica (G. Alessandrini, 1936); Grofica iz Parme (A. Blasetti, 1937); Ettore Fieramosca (A. Blasetti, 1938); Željezna kruna (A. Blasetti, 1941); Lakrdijaševa večera (A. Blasetti, 1941); Nitko se ne vraća (A. Blasetti, 1943); Jedan dan u životu (A. Blasetti, 1946); Eleonora Duse (F. Ratti, 1947); Fabiola (A. Blasetti, 1948); Stakleni dvorac (R. Clément, 1950); Messalina (C. Gallone, 1951); Druga vremena (A. Blasetti, 1952); Bljesak (A. Blasetti, 1953); Naša vremena (A. Blasetti, 1954); Nana (Christian-Jaque, 1954); U vrtlogu grijeha (V. Cottafavi, 1955); Sreća je biti žena (A. Blasetti, 1956).

Da. Mć.


Citiranje:
CEGANI, Elisa. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=898>.

kratice i simboli