LZMK

Filmska enciklopedija

CAYROL, Jean Filmska traka traži dalje ...

CAYROL, Jean, franc. pisac, scenarist i redatelj (Bordeaux, 1911). Pripada francuskoj knjiž. struji »novog romana« i skupini franc. pisaca koji su se 60-ih godina okrenuli filmu (npr. M. Duras i A. Robbe-Grillet). Za nj su knjiž. stvaranje i režiranje dva aspekta istog istraživanja, u kojima obrađuje teme iz sjećanjâ i prošlosti. Prvi mu je scenar. rad, u suradnji s Resnaisom, na dokum. filmu Noć i magla (1955) A. Resnaisa, s temom iz koncentracionih logora (u jednom od njih bio je i sâm C. tri godine zatvoren). Surađujući s Claude Durandom, C. je režirao nekoliko kratkih filmova, Govorimo vam (On vous parle, 1959), Granica (La frontière, 1960) i dr. S Durandom je također napisao knjigu razmišljanja o filmu (Pravo na pogled — Le droit de regard, Pariz 1963), u kojoj neki dijelovi imaju obilježje manifesta. God. 1963. napisao je scenarij za Resnaisov igr. film Muriel. Nakon toga ponovno je režirao, i to dugometr. film Smrtni udarac (Coup de grâce, 1965), u kojem se zapaža Resnaisov utjecaj, a 1966. kratkometr. film Božica (La Déesse), o dezerteru koji krade automobil i bježi sa svojom djevojkom. Od 1957. glavni je urednik knjiž. časopisa »Écrire«.

A. Lis.


Citiranje:
CAYROL, Jean. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=894>.

kratice i simboli