LZMK

Filmska enciklopedija

CAVANDOLI, Osvaldo Filmska traka traži dalje ...

CAVANDOLI, Osvaldo, tal. crtač, animator i redatelj (Maderno di Garda, 1920). Pedesetih godina realizira reklame i lut. filmove. Tokom 1968. primjenjuje u crt. tv-reklamama lik oblikovan jednom linijom, na temelju čega od 1970. stvara crtanu film. seriju Linija (La linea). Ideja nije originalna: u Italiji je ostvaruje crtač Osvaldo Piccardo 1964, a u Rumunjskoj Constantin Mustetea u filmu Na niti (1967), u kojem koristi animiranu nit vune. Linija stječe svjetsku popularnost zahvaljujući dopadljivosti gegova i medijskoj autentičnosti modela: sažeta ali elastična figura (u stalnom dijalogu s autorom koji je crta) sačinjena je od jedne linije, a ta linija oblikuje na praznoj pozadini i sve ostale elemente filma.

R. Mun.


Citiranje:
CAVANDOLI, Osvaldo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=889>.

kratice i simboli