LZMK

Filmska enciklopedija

CAVALIER, Alain Filmska traka traži dalje ...

CAVALIER, Alain (pr. ime A. Fraisse), franc. redatelj (Vendôme, 14. IX 1931). Poslije studija filma na IDHEC-u asistira É. Molinarou i L. Malleu, a zatim snima svoj prvi i jedini kratkometr. film Amerikanac (Un Américain, 1958). L. Malle nadgleda nastanak njegova prvog dugometr. igranog filma Bitka na otoku (Le combat dans l'île, 1962). Sklon temama koje su izravni odraz aktualnih događanja, C. u tom filmu suprotstavlja dvojicu mladića oprečnih nazora: čovjeka od akcije, pomalo histeričnog »aktivista«, i ljevičara, »humanista«. I u filmu Dezerter (Le déserteur/L' insoumis, 1964) osjeća se raskorak između zanimljive, aktualne teme i stanovite skromnosti rezultata. U filmu Trubljenje (La chamade, 1969) poneki vide reprodukciju »malog svijeta Françoise Sagan« (Ch. Ford). Njegovim najuspjelijim ostvarenjem smatra se film Martin i Léa (Martin et Léa, 1978), o neuskladivoj vezi polu-Vijetnamke i Francuza, sina vijetnamskog veterana. Posljednji film Čudnovato putovanje (Un étrange voyage, 1980) je suptilna studija o odnosima generacijâ (otac-kćer).

Ostali filmovi: Noć provalnika (Mise à sac, 1967); Napuni superom (Le plein de super, 1976); Prigovaratelj ne preuzima poruku (Le répondeur ne prend pas de message, 1979).

Pe. K.


Citiranje:
CAVALIER, Alain. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=888>.

kratice i simboli