LZMK

Filmska enciklopedija

CASARÈS, Maria Filmska traka traži dalje ...

CASARÈS, Maria (pr. ime Maria Casares Quiroga), franc. kazališna i filmska glumica španj. podrijetla (La Coruña, 21. XI 1922). Otac joj je bio ministar u republikanskoj vladi; sudjelovala u španj. građanskom ratu kao bolničarka. Nakon Francove pobjede cijela je obitelj emigrirala u Francusku. Polazi pariški konzervatorij; u kazalištu nastupa od 1942 (osobito se ističe kreacijama u Shakespeareovu Macbethu, Pirandellovu Šest lica traži autora i Braći Karamazovima F. M. Dostojevskog), a na filmu od 1944, kada u Carnéovoj Djeci raja igra ulogu žene glumca Debureaua (kojega glumi J.-L. Barrault). Svojom tamnom, tipično španj. ljepotom i iznimnim dramskim talentom postaje jednom od vodećih franc. tragičarki (članica Comédie-Française i Théâtre National Populaire). Na filmu (a igrala je relativno malo) najčešće tumači snažne ličnosti, samouvjerene, bogate a prigušene osjećajnosti. Osobito su zapažene njezine uloge u Damama iz Bulonjske šume (R. Bresson, 1945), Parmskom kartuzijanskom samostanu (Christian-Jaque, 1948) i Orfeju (J. Cocteau, 1951).

Ostale važnije uloge: Osveta Rogera-la-Hontea (A. Cayatte, 1946); Sedma vrata (A. Zwoboda, 1946); Sjena i svjetlost (H. Calef, 1950); Orfejev testament (J. Cocteau, 1961).

D. Šva.


Citiranje:
CASARÈS, Maria. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=877>.

kratice i simboli