LZMK

Filmska enciklopedija

CARLE, Gilles Filmska traka traži dalje ...

CARLE, Gilles, kan. redatelj franc. izraza (Maniwaki, Québec, 31. VII 1929). Svršivši Školu za primijenjenu umjetnost, radi kao ilustrator. Objavljivanje film. kritika dovodi ga na film, pa pri kraju 50-ih godina snima — za Office National du Film (akr. O. N. F.) — brojne dokum. filmove (uglavnom filmove montaže bez teksta), koji kroz blagi humor govore o suvremenoj Kanadi; jedan od njih, Sretan život Léopolda Z. (La vie heureuse de Léopold Z., 1961), duhovita refleksija o prosječnom Franko-Kanađaninu, prerasta u njegov prvi igr. film. Kako su mu idući scenariji bili odbijeni, C. napušta O. N. F. i 1966. osniva kompaniju Onyx Films (od 1971. Carle-Lamy Films); tu snima svoje nove igr. filmove, djela naglašeno soc. tematike, koja govore ili o ličnostima na rubu društva, ili pak o osobama koje same odbacuju gradski način života i uspjeh u društvu (takva je, npr., junakinja njegovoga najuspjelijeg filma Prostitutka ili svetica — La vraie nature de Bernardette, 1972). Da bi održao svoju kompaniju, prisiljen je snimati naručene dokum., obrazovne ili reklamne filmove, što se nepovoljno odražava na njegove igr. filmove, pa njihov angažman slabi, a sve su očitiji ustupci komercijalnome. I pored toga, iako cjenjeniji u Evropi no u domovini, C. je — uz C. Jutraa — vodeći autor kan. frankofonske kinematografije. Zaslužan je i za međunar. afirmaciju glumica Micheline Lanctot i Carole Laure.

Ostali igrani filmovi: Silovanje jedne slatke djevojke (Le viol d'une fille douce, 1968); Crveno (Red, 1970); Muškarčine (Les mâles, 1970); Smrt drvosječe (La mort d'un bûcheron, 1973); Nebeska tijela (Les corps célestes, 1974); Glava Normande St. Onge (La tête de Normande St. Onge, 1975); Anđeo i žena (L'ange et la femme, 1977); Fantastica (1980); Bili jednom sretni ljudi . . . Plouffeovi (Il était une fois des gens heureux ... les Plouffe, 1981).

Mi. Šr.


Citiranje:
CARLE, Gilles. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=851>.

kratice i simboli