LZMK

Filmska enciklopedija

CAPRIOLI, Vittorio Filmska traka traži dalje ...

CAPRIOLI, Vittorio, tal. kazališni i filmski glumac i redatelj (Napulj, 15. VIII 1921 — Napulj, 2. X 1989). God. 1942. diplomirao na Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Za vrijeme studija član je glum. družine Carli-Rocca. Prvu film. ulogu tumačio je u filmu O sole mio (G. Gentilone, 1945), a otada se film. glumi vraćao tek u pauzama između svojih kaz. angažmana. Nakon prve film. uloge ponovno se posvećuje kazalištu, pa je član kaz. putujućih družina De Sica-Besozzi-Gioi (1946) i Tofano-Solari (1948—49), a istodobno nastupa i u Piccolo Teatro u Milanu. S Francom Valeri i Albertom Bonuccijem osniva 1951. Teatro dei Gobbi, za koji piše i tekstove i u kojem se definitivno afirmira kao glumac, a i kao dramski pisac (njegovi satirični komadi oštra su i rafinirana kritika običaja suvremene Italije). Poč. 60-ih godina počinje se baviti i film. režijom; njegov prvi film Lavovi na suncu (Leoni al sole, 1961), djelo puno duhovitih opservacija običajâ, ujedno je i najuspjeliji.

Ostali važniji filmovi (kao glumac): Svjetlosti varijetea (A. Lattuada i F. Fellini, 1950); Totò u boji (Steno, 1952); Druga vremena (A. Blasetti, 1952); Villa Borghese (G. Franciolini, 1953); Groznica života (C. Gora, 1953); Napuljski vrtuljak (E. Giannini, 1954); Laku noć, advokate (G. Bianchi, 1956).

Ostali važniji filmovi (kao redatelj): Pariz ili draga (Parigi o cara, 1962); Oprosti, da vodimo ljubav? (Scusi, facciamo l'amore, 1968); Sjaj i bijeda gospođe Royal (Splendori e miserie di madame Royal, 1970); Dođi, dođi, ljubavi (Vieni, vieni, amore mio, 1975).

Da. Mć.


Citiranje:
CAPRIOLI, Vittorio. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=842>.

kratice i simboli