LZMK

Filmska enciklopedija

CAPELLANI, Albert Filmska traka traži dalje ...

CAPELLANI, Albert, franc. redatelj (Pariz, 1870 — 1931). Poslije studija glazbe i glum. nastupa kod A. Antoinea postaje redatelj producentske kuće Pathé. Pripisuje mu se slavno djelo Afera Dreyfus (L'affaire Dreyfus, 1907), film za koji se smatralo da ga je režirao F. Zecca. U prvom razdoblju snimio je niz filmova na temelju motiva bajki i legendi kao što su Mačak u čizmama (Le chat botté, 1908), Magareća koža (Peau d'âne, 1908) i Ivana Orleanska (Jeanne d'Arc, 1908). Iz razdoblja njegove privrženosti pravcu → film d'art izdvajaju se filmovi Čovjek s bijelim rukavicama (L'homme aux gants blancs, 1909) i Smrt vojvode od Enghiena (Mort du duc d'Enghien, 1909). Ponajviše se bavio adaptacijom melodramâ i popularnih romana kao što su Dva siročića (Les deux orphelines, 1910), Notre-Dame de Paris (1911), Jadnici (Les misérables, 1912), Germinal (1913) i Devedeset i treća (Quatre-vingt-treize, 1914); potonji je 1920. zabranila vojna cenzura. God. 1915. nastavlja karijeru u SAD, gdje snima s poznatim film. zvijezdama, posebno s Allom Nazimovom. Najpoznatiji mu je film iz tog razdoblja Oko za oko (Eye for eye, 1918); karakteristično je za stvaralaštvo ovog autora da je donio korektne ilustracije poznatih tekstova s jakim utjecajem kazališta. S filma se povlači 1923.

Ostali važniji filmovi : Pepeljuga (Cendrillon, 1907); Don Juan (1907); Jazbina (Assomoir, 1909); Šagrenska koža (Peau de chagrin, 1909); Tajne grada Pariza (Les mystères de Paris, 1912).

Pe. K.


Citiranje:
CAPELLANI, Albert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=839>.

kratice i simboli