LZMK

Filmska enciklopedija

AKUSTIKA Filmska traka traži dalje ...

AKUSTIKA, znanost o zvuku i sluhu. Proučava izvore i širenje zv. valova u različitom okolišu i njihovo djelovanje na predmete i živa bića, posebno na čovjeka. U području filma i kinemat. djelatnosti zastupljene su sve grane akustike, a osobito govorna akustika (logoakustika), glazbena akustika, psihoakustika, elektroakustika, tehnička akustika i arhitekturna akustika. S obzirom na film, akustika proučava zv. pojave i širenje zvuka, vezane za scenu u procesu snimanja filma, a u reprodukciji zvuka za interijer kino-dvorane i kino-projekcije na otvorenom prostoru. Posebno se bavi problematikom utjecaja prostora te zidova, stropa i gledališta na širenje zvuka u studiju za snimanje zvuka i u dvoranama za kino-projekcije (→ kinematograf).

Z. Šc.


Citiranje:
AKUSTIKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=63>.

kratice i simboli