LZMK

Filmska enciklopedija

ZUKOR, Adolph Filmska traka traži dalje ...

ZUKOR, Adolph, am. producent madžarsko-žid. podrijetla (Ricse, 7. I 1873 — Los Angeles, 10. IV 1976). Unuk rabina, siroče od ranog djetinjstva. Sa 15 godina imigrira u SAD, gdje je krznarski naučnik, potom 4 godine trgovac krznom. God. 1903. u New Yorku otvara tzv. penny arcade (prolaz sa tzv. peep-showom), u koju se nakon 2 godine uključuje vlasnik lanca kinematografa M. Loew; u tom lancu Z. će kasnije postati financ. voditelj (treasurer). Odvojivši se 1912. od Loewa, Z. osniva tvrtku Engadine Corporation — radi distribucije franc. filma Kraljica Elizabeta (L. Mercanton, 1912) sa S. Bernhardt; ohrabren zaradom, iste godine osniva produkcijsku kompaniju Famous Players koja — pod geslom »glasoviti glumci u glasovitim komadima« (famous players in famous plays) — proizvodi filmove koji su, s jedne strane, imitacija tendencija franc. kuće → Film d’Art (jer se ekraniziraju uspjele kaz. predstave s istaknutim kaz. glumcima, privlačeći ih tako filmu /npr. M. Pickford/), a s druge cjelovečernjim filmovima razvija tu vrstu programa u SAD (gdje još uvijek dominiraju kratkometražni). God. 1916. udružuje se s Feature Play Company J. L. Laskyja i postaje predsjednik nove tvrtke (kao i kasnije iz nje nastale kompanije → Paramount). Postupno istiskujući Laskyja, 20-ih godina efektivno rukovodi Paramountovom produkcijom; vodeći položaj gubi 1935, kada ga na mjestu predsjednika smjenjuje B. Balaban. Otada je predsjednik kompanijina upravnog odbora, zadržavši se na toj poziciji — kao najstariji aktivni hollywoodski boss — sve do smrti (u 103. godini). Na dodjeli 1949 (za 1948) nagrađen je specijalnim Oscarom za svoj doprinos film. industriji. God. 1953. objavio je autobiografiju Publika nikad nema krivo (The Public Is Never Wrong).

LIT.: N. Zierold, The Moguls, New York 1969; B. Rosenberg/H. Silverstein, The Real Tinsel, New York 1970.

Vl. T.


Citiranje:
ZUKOR, Adolph. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5680>.

kratice i simboli