LZMK

Filmska enciklopedija

ZORANOVIĆ, Mirjana Filmska traka traži dalje ...

ZORANOVIĆ, Mirjana, redateljica i scenaristica (Tuzla, 5. VIII 1952). Diplomirala književnost i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prvi dokum. film Soko režira 1980. Mahom prema vlastitim scenarijima, bavi se prikazom individualnih ljudskih sudbina; najveće uspjehe ostvaruje filmovima Ana (1984) i Marija (1988), o složenom položaju žene-radnice u patrijarhalnoj sredini. Osobine njezina stila su jasnoća fotogr. iskaza (česti snimatelj M. Mustafić) i odsutnost komentara u prvom planu. Nagrađivana je na više festivala kratkometr. filma.

Ostali filmovi: Premijera (1981); Priča za odrasle (1982); Revizor (1983); Oni (1985); Žene sa rijeke (1986); Običan dan (1987); Jedan život (1989).

M. Cvi.


Citiranje:
ZORANOVIĆ, Mirjana. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5675>.

kratice i simboli