LZMK

Filmska enciklopedija

ZORA FILM Filmska traka traži dalje ...

ZORA FILM, film. poduzeće iz Zagreba. Nastalo je iz poduzeća Nastavni film, oformljenog 1. VII 1947 (rješenjem sav. vlade) kao poduzeće sav. značaja za proizvodnju nastavno-prosvjetnih filmova; djeluje, kroz rad desetak entuzijasta, zapravo već od 1945, a naizmjence su ga vodili Josip Jelinić i Vjekoslav Smetko, radeći uglavnom bez oslonca o tradiciju → Škole narodnog zdravlja. Naziv Zora film uzet je 1953. U toku svog postojanja, kao najjači jugosl. proizvođač obrazovnih filmova, proizvelo je 355 projekata kratkog metra: obrazovnih (nastavnih, instruktivnih i popularnoznanstvenih), dokum., kratkih igr., lut. i crtanih (npr. prvi u boji »Crvenkapica«, 1955, Nikole Kostelca i Aleksandra Marksa); osim toga, Z. je 1961. proizvela i 3 cjelovečernja igr. filma: »Carevo novo ruho« Ante Babaje, »Igre na skelama« Srećka Weyganda i »Veliko suđenje« Fedora Škubonje. U razdoblju svog djelovanja Z. je proizvodila 46,62% hrv. produkcije kratkog metra (odn. 12,60% jugoslavenske); najjače su proizvodne godine bile 1951. i 1957, sa 40 odn. 41 projektom. Filmovi poduzeća plasirani su i na međunar. tržište, a na inozemnim (Salzburg, Ciudad de México, Berlin, Rim, Tours, Oberhausen, London, Venecija, Cannes i dr.) i domaćim festivalima (Pula, Beograd, Zagreb i dr.) osvojene su brojne nagrade. Iz maloga, amat. kolektiva Z. je prerasla u poduzeće koje je proizvodilo i dijafilmove (oko 1400 naslova svih namjena), te posjedovalo profesionalnu obradbu filmova (prvi programi Televizije Zagreb obrađivani su 1956. u Zora filmu). U trenutku kada je kadrovski (105 zaposlenih), tehnički i organizacijski došla do vrhunca, Z. se upustila u preambiciozne projekte (cjelovečernje filmove), što je jedan od gl. razloga njezinog prestanka s radom 1963 (kapacitete i kadrove preuzela su poduzeća Zagreb film i Jadran film). Uz spomenute, za Zora film su osobito uspješno radili redatelji Mate Bogdanović, Obrad Gluščević, Oldřich Kadrnka, Milan Luks, Dušan Makavejev, Branko M. Marjanović, Rudolf Sremec, Šime Šimatović, Stjepan Velić i mnogi dr. poznati sineasti.

K. Hr.


Citiranje:
ZORA FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5674>.

kratice i simboli