LZMK

Filmska enciklopedija

ZIEFF, Howard Filmska traka traži dalje ...

ZIEFF, Howard, am. redatelj. Film. karijeru otpočinje kao asistent redatelja. Već u njegovu debitantskom filmu Klizavo (Slither, 1972) zapaža se — iako se u osnovi radi o thrilleru — sklonost komediji; idućim projektom Srca zapada (Hearts of the West, 1975), o klas. Hollywoodu nij. razdoblja, tom se žanru u potpunosti posvećuje. Daljim komedijama (Kućne posjete — House Calls, 1978; Glavni događaj — The Main Event, 1979; Judy u uniformi — Private Benjamin, 1981; Nevjerno tvoja — Unfaithfully Yours, 1984 /remake istoimene klas. komedije P. Sturgesa iz 1948/; Ekipa iz snova — The Dream Team, 1989) nailazi na oprečne ocjene kritike, ali uglavnom ostvaruje komerc. uspjehe. Režira i na televiziji.

Red.


Citiranje:
ZIEFF, Howard. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5664>.

kratice i simboli