LZMK

Filmska enciklopedija

ZAJEC, Matjaž Filmska traka traži dalje ...

ZAJEC, Matjaž, film. publicist i scenarist (Ljubljana, 27. VIII 1945). Studirao novinarstvo i politologiju u Ljubljani. Film. kritikom i publicistikom bavi se od 1966. u časopisima »Mladina« i »Ekran«, te na radiju; kasnije djeluje i na Televiziji Ljubljana. Koscenarist je cjelovečernjih filmova Bjegunac (J. Kavčič, 1973) i Prestup (M. Milčinski, 1980); piše i za dokum., lut. te kratke igr. filmove (u kojima povremeno i glumi).

Mi. Gr.


Citiranje:
ZAJEC, Matjaž. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5635>.

kratice i simboli