LZMK

Filmska enciklopedija

ZAGOTTA, Želimir Filmska traka traži dalje ...

ZAGOTTA, Želimir, scenograf (Zagreb, 23. VI 1925). Diplomirao arhitekturu (1948) i scenografiju (1950) na Likovnoj akademiji u Zagrebu (kod Lj. Babića). Kao arhitekt izveo niz interijera, te postavio brojne kult. i priv. izložbe (dobitnik je više nagrada za oblikovanje jugosl. nastupâ u inozemstvu). Izlagao je u zemlji i inozemstvu (npr. u Antwerpenu, Frankfurtu a/M, Milanu, Montrealu, New Yorku i Stockholmu). Kaz. scenograf od 1949, usavršavao se u Parizu 1954; za scenografiju predstave Prohujali životi T. Williamsa nagrađen je 1958. Nagradom grada Zagreba. Na filmu od 1950. kao asistent scenografa; samostalno radi od 1953 (Sinji galeb B. Bauera). Stilom koji odlikuje jednostavnost i sklonost stilizaciji, značajan doprinos dao je u nizu domaćih i koprodukcijskih filmova: Koncert (1954) B. Belana, Milioni na otoku (1955) i Ne okreći se, sine (1956) B. Bauera, za koji je nagrađen u Puli (ex aequo), Svoga tela gospodar (1957) F. Hanžekovića, Cesta duga godinu dana (1958) G. De Santisa, Pukotina raja (1959) V. Pogačica, Deveti krug (1960) F. Štiglica, Sudar na paralelama (1961) J. Babiča, Sreća dolazi u devet (1961) N. Tanhofera, Opasni put (1963) i Vlak u snijegu (1976) M. Relje, Ljubav i poneka psovka (1969) A. Vrdoljaka, Ne naginji se van (1977) i Rani snijeg u Münchenu (1984) B. Žižića, Ambasador (1984) F. Hadžića, Čovjek koji je volio sprovode (1989) Z. Tadića, Kontesa Dora/Dora Pejačević (1991) Z. Berkovića i dr. Od 1957. surađuje i s Televizijom Zagreb (oko 80 raznovrsnih programa, više igr. tv-serija).

Dr. Il.


Citiranje:
ZAGOTTA, Želimir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5632>.

kratice i simboli