LZMK

Filmska enciklopedija

ZADRUGA ZA PRIVREDNI FILM Filmska traka traži dalje ...

ZADRUGA ZA PRIVREDNI FILM, ustanova osnovana 1932. u Beogradu (na inicijativu Zavoda za unapređenje spoljne trgovine Kraljevine Jugoslavije), s ciljem da s pomoću filma vrši priv. propagandu u zemlji i inozemstvu, prikazuje filmove na međunar. sajmovima i sl.; djelovala je do aprila 1941. U okviru Zadruge realizirano je oko 20 filmova (uglavnom narudžbi većih priv. organizacija), među kojima se ističe dugometražni turističkopropagandni Jugoslavija vas zove (1939). Film. fond Zadruge djelomično je sačuvan.

D. Kos.


Citiranje:
ZADRUGA ZA PRIVREDNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5629>.

kratice i simboli