LZMK

Filmska enciklopedija

YOUNG, Terence Filmska traka traži dalje ...

YOUNG, Terence, brit. redatelj (Shanghai, Kina, 20. VI 1915). Studirao u Cambridgeu. Film. karijeru otpočinje 1939. kao scenarist (npr. Na temelju odobrenja, 1945, C. Brooka), dok se režije (voj. filmova) prihvaća za II svj. rata; igr. filmove režira od 1946. Sklon pustolovnim žanrovima, obično u egzotičnim ambijentima, osobito se iskazuje režijom akcijskih i erotičnih prizora (npr. Kan Zarak — Zarak, 1956). Upravo zbog toga povjerena mu je realizacija prvih filmova iz serije o → Jamesu Bondu (Doktor No — Dr. No, 1962, i Iz Rusije s ljubavlju — From Russia with Love, 1963 /kasnije još Operacija Munja — Thunderball, 1965/), kojima stvara »model« za sve buduće projekte s tim junakom. Potom preuzima mahom međunar. koprodukcije (u SAD, Francuskoj i Italiji), proširujući žanrovski raspon i na pov. melodramu (npr. Mayerling, 1968), napose thriller (npr. Sama u tami — Wait until Dark, 1967) i dr. Do 1990. režirao je više od 30 filmova, a radio je i za televiziju.

Ostali važniji filmovi: Koridor zrcala (Corridor of Mirrors, 1947); Crvena beretka (The Red Beret, 1952); Oluja nad Nilom (Storm over the Nile, 1955, sa Z. Kordom); Safari (1956); Tigrov pothvat/Tigrov zaljev (Action of the Tiger, 1957); Preopasno za rukovanje (Too Hot to Handle, 1960); Ljubavne avanture Moll Flanders (The Amorous Adventures of Moll Flanders, 1965); Operacija Opijum (Poppy Is Also a Flower/Danger Grows Wild, 1966); Priča o Eddieju Chapmanu (Triple Cross, 1966); Pustolov (L’awenturiero/The Rover, 1967); Čuvaj se prijatelja (De la part des copains, 1970); Crveno sunce (Soleil rouge, 1971); Cosa nostraistina o mafiji (The Valachi Papers, 1972); Šerif iz klana (The Klansmen, 1974); Krvne veze (Bloodline, 1979); Inchon (1982 /sniman 1980-81/); Čovjek-slagalica (Jigsaw Man, 1982).

D. Mov.


Citiranje:
YOUNG, Terence. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 30.1.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5625>.

kratice i simboli