LZMK

Filmska enciklopedija

WINKLER, Angela Filmska traka traži dalje ...

WINKLER, Angela, njem. glumica (Templin, 22. I 1944). Isprva medicinska sestra u Stuttgartu. Nakon toga uči glumu u Münchenu i nastupa u provincijskim kazalištima (prvi stalni angažman 1967. u Kasselu); ugled stječe kao članica Schaubühne am Halleschen Ufer u Zap. Berlinu. Na filmu debitira ulogom sluškinje u Scenama lova iz Donje Bavarske (1968) P. Fleischmanna. Nakon dulje stanke glumi za njezinu film. karijeru najznačajniju ulogu »terorističke nevjeste« u Izgubljenoj časti Katharine Blum (1975) V. Schlöndorffa (nagrada njem. kritike). Kao pasivna ili depresivna emancipirana žena u raznim životnim situacijama, koja uvijek konzekventno provodi svoje odlučne ali kadikad teško shvatljive zamisli, uspješno glumi u još nekoliko reprezentativnih ostvarenja redateljâ tzv. novoga njemačkog filma: Ljevoruka žena (P. Handke, 1977), Njemačka ujesen (V. Schlöndorff, F. W. Fassbinder, A. Kluge i dr., 1977), Nož u glavi (R. Hauff, 1979), Limeni bubanj (V. Schlöndorff, 1979), Potpuno ludo (M. von Trotta, 1983) i Edithin dnevnik (H. W. Geissendoerffer, 1983). Stekavši i međunar. ugled, nastupa i u inozemstvu (npr. Provincijalka, 1980, C. Gorettaa i Danton, 1983, A. Wajde). Uspješna je i na televiziji (npr. tv-projekti P. Steina).

Vr. V.


Citiranje:
WINKLER, Angela. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5584>.

kratice i simboli