LZMK

Filmska enciklopedija

WINDT, Herbert Filmska traka traži dalje ...

WINDT, Herbert, njem. skladatelj (Senftenburg, 15. IX 1894 — Deisenhofen, 22. XI 1965). U djetinjstvu učio glasovir, kasnije studirao glazbu kod W. Klattea i F. Schrekera u Berlinu. Skladao je komornu muziku, opere, kantate i dr.; posebno cijenjen kao instrumentator, 1923. je nagrađen Mendelssohnovom nagradom, a 1936. olimpijskom nagradom za djelo Marathon 1936 (nastalo u povodu olimpijske maratonske utrke). Autor je iznimno sugestivne muzike za dokum. film Olimpijada (L. Riefenstahl, 1938), zbog koje ga mnogi povjesničari filma smatraju jednim od najvećih film. skladatelja uopće. Njegove kasnoromant. partiture odgovarale su patetici njem. filmova u doba nacizma, pa je često surađivao u propagandnim djelima (npr. H. Maischa i, posebno, K. Rittera). Karijeru je nastavio i nakon II svj. rata — s manje uspjeha.

Ostali važniji filmovi: Rumena zora (G. Ucicky, 1933); Bjegunci (G. Ucicky, 1934); Jahači njemačke Istočne Afrike (H. Selpin, 1934); Splavarica Maria (F. Wysbar, 1936); Gospođa Sixta (G. Ucicky, 1938); Paracelsus (G. W. Pabst, 1934); Rose Bernd (W. Staudte, 1957).

Ni. Š.


Citiranje:
WINDT, Herbert. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5582>.

kratice i simboli