LZMK

Filmska enciklopedija

WIENER, Jean Filmska traka traži dalje ...

WIENER, Jean, franc. skladatelj (Pariz, 19. III 1896 — Pariz, 8. VI 1982). Studirao na pariškom konzervatoriju (kod A. Gédalgea). Isprva avangardist, kasnije sklada i popularne šansone, te za kazalište i music-hall. Među njegovim orkestralnim djelima ističu se Franko-američki koncert za glasovir i Koncert za harmoniku i orkestar. Film. muziku piše od 1932; brojne njegove melodiozne teme ostvarile su trajnu popularnost. Surađuje s mnogim vodećim redateljima (npr. J. Renoirom, J. Duvivierom, L. Daquinom, J. Beckerom i R. Bressonom), posebno uspješno u nekima od najangažiranijih filmova franc. → poetskog realizma. Napisao je oko 310 film. partitura (uključujući i one za dokum. i anim. filmove). Njegovu glazbu koristio je P. Etaix u svom filmu Gospodin postaje stariji (1987).

Njegova kći Elisabeth Wiener je glumica i pjevačica.

Važniji filmovi (sam ili u suradnji): Maria Chapdelaine (J. Duvivier, 1934); Zastava (J. Duvivier, 1935); Čovjek dana (J. Duvivier, 1936); Zločin gospodina Langea (J. Renoir, 1936); Na dnu (J. Renoir, 1936); Iza fasadâ (G. Lacombe, 1939); Kakav otac, takav sin (J. Duvivier, 1940); Putnik Sviju svetih (L. Daquin, 1943); Domovina (L. Daquin, 1945); Panika (J. Duvivier, 1946); Braća Bouquinquant (L. Daquin, 1947); U osvit zore (L. Daquin, 1949); Miris gospođe u crnom (L. Daquin, 1949); Sastanak u srpnju (J. Becker, 1949); Pod nebom Pariza (J. Duvivier, 1950); Ne dirajte u lovu (J. Becker, 1954); Buduće zvijezde (M. Allégret, 1955); Budi lijepa i šuti (M. Allégret, 1957); Žena i njezina igračka (J. Duvivier, 1959); Mutivoda (J. Duvivier, 1959); Agenti vole pucnjavu (C. Chabrol, 1965); Baltazar (R. Bresson, 1966); Mouchette (R. Bresson, 1967); Nježna žena (R. Bresson, 1968); Benjamin (M. Deville, 1968); Grijeh abbéa Moureta (G. Franju, 1970); Malo kazalište Jeana Renoira (J. Renoir, 1971).

Ni. Š.


Citiranje:
WIENER, Jean. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5561>.

kratice i simboli