LZMK

Filmska enciklopedija

WERICH, Ján Filmska traka traži dalje ...

WERICH, Ján, čehosl. glumac i scenarist (Prag, 6. II /negdje 5. XI/ 1905 — Prag, 31. X 1980). Sin činovnika, od sredine 20-ih godina sa → J. Voskovecom nastupa u Oslobođenom teatru u Pragu, za koji i pišu tekstove, postajući ne samo najpopularniji komičarski tandem Čehoslovačke, već i izuzetno cijenjeni kult. djelatnici; neke svoje kaz. uspjehe prenose i na film (npr. Ho-ruk, 1934, i Svijet pripada nama, 1937, M. Friča). Žid. podrijetla, s Voskovcem se pred faš. okupacijom sklanja u SAD, ali se — za razliku od njega — nakon rata vraća u domovinu. Zahvaljujući iskričavoj duhovitosti i snažnomu satiričnom duhu nije uvijek »u milosti« službenih krugova, ali mu je popularnost tolika, da mu to ipak ne stvara nepremostive teškoće. Iako vezan uglavnom uz kazalište, kao glumac i scenarist ostavio je traga i u čehosl. kinematografiji (npr. Carev pekar i Pekarev car, oba 1951, M. Friča; Bio jednom jedan kralj, 1955, B. Zemana; Jednog dana jedan mačak, 1963, V. Jasnog). Ponekad nastupa samo kao glumac (npr. sovj. film Pad Berlina, 1949, M. E. Čiaurelija) ili samo surađuje na scenariju (npr. Tajna krvi, 1953, M. Friča).

To. K.


Citiranje:
WERICH, Ján. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5536>.

kratice i simboli