LZMK

Filmska enciklopedija

WALTON, William Turner Filmska traka traži dalje ...

WALTON, William Turner, brit. skladatelj (Oldham, 29. III 1902 — Ischia, Italija, 8. III 1983). Kao dječak pjevao u zboru katedrale u Oxfordu. U glazbi uglavnom samouk, već 1919. javio se zapaženim klavirskim kvartetom; usavršavao se kod H. Allena i E. J. Denta. Jedan od najznačajnijih brit. skladatelja XX st., isprva je bio pristalica antiromant. smjera (dijelom atonalnog), dok se kasnije služio neoromant., melodijskim ekspresivnim stilom. Podjednako umješan melodičar, polifoničar i instrumentator, W. je skladao simfonije, opere, balete, orkestralnu, vokalnu, komornu i crkvenu glazbu. Na filmu od 1935, ugled stječe surađujući sa P. Czinnerom (Ne izbjegavaj me i Kako vam drago, oba 1936; Ukradeni život, 1939). Za II svj. rata sklada samo film. muziku. Na svojoj partituri za film Prvi od malo njih (L. Howard, 1942) zasnovao je kasnije klas. koncertno djelo Spitfire Prelude and Fugue; sl. popularnost stekla je i muzika iz filma Henrik V (1944) L. Oliviera, suradnja s kojim je najreprezentativnija za Waltonov film. opus (Hamlet, 1948; Richard III, 1956; Tri sestre, 1970). God. 1951. stekao je počasno plemstvo (Sir).

Ostali važniji filmovi: Major Barbara (H. French i D. Lean, 1941); Prednjak je došao u Francusku (Ch. Frend, 1941); Najbliži rođak (Th. Dickinson, 1942); Bitka za Britaniju (G. Hamilton, 1969, sa R. Goodwinom).

Ni. Š.


Citiranje:
WALTON, William Turner. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5499>.

kratice i simboli