LZMK

Filmska enciklopedija

WALDEKRANZ, Rune Filmska traka traži dalje ...

WALDEKRANZ, Rune, šved. producent i film. publicist (Turinge, 14. IX 1911). Studirao skand. jezike i književnosti u Uppsali; 1936. je osnovao prvi studentski kino-klub. Od 1939. film. i knjiž. kritičar vodećega šved. dnevnika »Svenska Dagbladet«. Na poziv → A. Sandrewa, 1942-64. rukovoditelj je produkcije u njegovom poduzeću. Pod Waldekranzovim vodstvom ono postaje najjači proizvođač filmova u Švedskoj, a sâm W. vrlo zaslužan za međunar. uspjehe šved. kinematografije tog doba (filmovi G. Edgrena, A. Henriksona, A. Sjöberga, E. »Hampe« Faustmana, I. Bergmana, H. Ekmana, A. Mattssona, A. Kjellina, L.-M. Lindgrena, J. Donnera i M. Zetterling). Od 1964. na čelu je film. škole u okviru → Svenska Filminstituteta. Film. publicistikom bavi se od 1941, kada objavljuje prvu povijest skand. kinematografija Film odrasta (Filmen växer upp), koja sadrži i prvu sustavniju filmografiju. Od ostalih njegovih filmskopublicističkih djela ističu se: Suvremeni film (Modern film, 1953), Talijanski film (Italiensk film, 1953), Američki film (Amerikansk film, 1954), Film iz cijelog svijeta (Film från hela världen, 1955), Žive slike (Levande bilder, 1956) i Filmnovi jezik (Filmen — det nya språken, 1958/sa B. Lauritzenom/).

Mi. Šr.


Citiranje:
WALDEKRANZ, Rune. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 26.10.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5487>.

kratice i simboli