LZMK

Filmska enciklopedija

VOLJEVICA, Ismet-Ico Filmska traka traži dalje ...

VOLJEVICA, Ismet-Ico, karikaturist, scenograf, animator, crtač i redatelj (Mostar, 18. VII 1922). Za studija arhitekture u Zagrebu počinje se baviti karikaturom, primijenjenom grafikom, te opremom i ilustriranjem knjigâ. Stalni je karikaturist zagrebačkoga »Večernjeg lista« (autor popularnog Grge), a surađuje i u dr. listovima i časopisima (npr. »Kerempuhu«); za seriju karikaturâ o Grgi 1951—55. dobio je nagradu Društva novinara Hrvatske, dok je 1964. nagrađen na natječaju jugosl. karikature u Novom Sadu. Na crt. filmu od 1951. kao animator i koscenograf Velikog mitinga W. i N. Neugebauera. Kao scenograf istaknuo se i u filmovima Začarani dvorac u Dudincima (F. Hadžić, 1952), po kritici njegovu najboljem radu, Crvenkapica (N. Kostelac i A. Marks, 1955), Romeo i Julija (I. Vrbanić, 1958), za što je nagrađen u Puli, Krava na Mjesecu (D. Vukotić, 1959), Ljubav na filmu (I. Vrbanić, 1961), Kostur postavlja zamku (I. Vrbanić, 1962 i Olle torero (B. Dovniković, 1963). Scenograf i gl. crtač bio je u filmu Luda graja zbog tramvaja (B. Ranitović, 1962), a animator i gl. crtač u filmu Ipak se kreće (D. Vunak, 1957). Kao redatelj, gl. crtač i scenograf realizirao je 4 serijska filma za am. televiziju. S filma se povukao sredinom 60-ih godina.

Red.


Citiranje:
VOLJEVICA, Ismet-Ico. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5447>.

kratice i simboli