LZMK

Filmska enciklopedija

VOLK, Petar Filmska traka traži dalje ...

VOLK, Petar, film. i kaz. kritičar, historičar i teoretičar (Bosanski Petrovac, 9. XI 1931). Diplomirao jugoslavistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1953); na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu obranio je doktorsku tezu Estetika modeme animacije (1971), a na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu doktorsku tezu Istorija jugoslovenskog filma (1985). Baveći se kritikom, estetikom i teorijom raznih medija, prve napise objavljuje u Zagrebu (»Izraz«, »Horizont«), potom u Sarajevu (»Oslobođenje«, Radio-Sarajevo), kasnije i u brojnim dr. listovima i časopisima u zemlji i inozemstvu. Od 1955. dramaturg Avala filma u Beogradu, od 1961. urednik novinske agencije »Pres servis« (potom i član redakcije »Književnih novina«), od 1967. direktor Festivala jugoslovenskog filma (organizatora pulskoga i beogradskog festivala, te manifestacija jugosl. filma u svijetu), 1970. prvi direktor beogradskog → FEST-a, od 1972. upravnik Pozorišnog muzeja SR Srbije, a 1977-81. upravnik Jugoslovenskoga dramskog pozorišta u Beogradu. Iz oblasti kazališta objavio je Izbor pozorišnih kritika, te izbor eseja Pozorište bez maske; posebno proučavajući prirodu glum. izraza, objavio je niz monografija o velikim srp. glumcima (P. Dobrinoviću, D. Milutinoviću, Ž. Stokić, M. Živanoviću); ističu se još Beogradske scene 1944-1974, te posebno Istorija savremenog pozorišta u Srbiji 1944-1985. Iz oblasti filma objavio je niz autorskih i teorijskih studija: Estetika moderne animacije (1970), Sloboda filma (1970), Opasne slike (1971), Moć krize (1972), Svedočenja I (1973), Svedočenja II (1976), Sazrevanje (1976), Antologija svetskog filma I/II (1981) i Savremeni jugoslavenski film (1983); najznačajnije djelo mu je Istorija jugoslovenskog filma 1896-1982 (1986).

Mi. Vić.


Citiranje:
VOLK, Petar. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5444>.

kratice i simboli