LZMK

Filmska enciklopedija

VÉRY, Pierre Filmska traka traži dalje ...

VÉRY, Pierre, franc. scenarist i književnik (Bellon, 17. XI 1900 — Pariz, listopad 1960). Bez formalnog obrazovanja, objavljuje od 1929; ubrzo se svrstava među najomiljenije franc. autore policijskoga i krim. romana; kritika njegovu prozu kvalificira kao »preobrazbu banalnoga u magično«. Na filmu od potkraj 30-ih godina, 1938-45. jedan je od najčešće ekraniziranih franc. pisaca. Uspjeh ekranizacijâ njegovih romana Bjegunci iz Saint-Agila (1938) i Ubojstvo Djeda Mraza (1941) Christiana-Jaquea, u adaptaciji J. Preverta odn. Ch. Spaaka, navodi ga da se okuša kao scenarist. Zapaženo adaptira svoja (npr. Goupi »Crvene ruke«, 1943, J. Beckera /njegov najbolji rad/; Zemlja bez zvijezdâ, 1945, G. Lacombea; Stari iz Saint-Loupa, 1950, J.-P. Le Chanoisa) ili tuđa djela (npr. Parmski kartuzijanski samostan, 1948, Christiana-Jaquea /po Stendhalu/), te piše originalne scenarije — najčešće kriminalističke (npr. Pakao anđelâ, 1939, Christiana-Jaquea i Veliki šef, 1951, Y. Ciampija).

Ostali važniji filmovi (sam ili u suradnji): Gospođa i mrtvac (L. Daquin, 1943); Martin Roumagnac (G. Lacombe, 1946); Singoalla (Christian-Jaque, 1949); Izgubljene uspomene (Christian-Jaque, 1950); Tata, mama, sluškinja i ja (J.-P. Le Chanois, 1954); Tata, mama, moja žena i ja (J.-P. Le Chanois, 1955).

Mi. Šr.


Citiranje:
VÉRY, Pierre. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5403>.

kratice i simboli