LZMK

Filmska enciklopedija

VEREŠČAGIN, Aleksandr Aleksandrovič Filmska traka traži dalje ...

VEREŠČAGIN, Aleksandr Aleksandrovič, film. i kaz. redatelj, glumac i pedagog rus. podrijetla (Moskva, 25. II 1885 — SAD, 1965). Studirao glumu i režiju u Petrogradu (danas Lenjingrad), gdje je i otpočeo karijeru (u Aleksandrovskom kazalištu). Nakon oktobarske revolucije emigrira najprije u Pariz, a 1920. dolazi u Jugoslaviju. U Beogradu tokom 2 sezone postavlja kaz. komade što ih je vidio u Parizu, što 1922. ponavlja i u Zagrebu; tu predaje glumu i režiju na Glumačkoj školi, a 1922. i osniva Školu za kinematografsku glumu pri poduzeću Jugoslavija film. S polaznicima toga film. učilišta realizirao je igr. film Strast za pustolovinom (1922), a potom je sa M. Ogrizovićem surađivao na velikomu film. projektu Hasanaginica (koji je zbog Ogrizovićeve smrti 1923. ostao nedovršen). Kasnije je sa suprugom Marijom i sinom Aleksandrom-Šurikom, također glumcima, često mijenjao angažman (Skoplje, Sarajevo, Cetinje, Pančevo, Osijek), najduže se zadržavši u Novom Sadu (s prekidima 1924-36). Od 1944. živi u SAD.

P. C./E. Ce.


Citiranje:
VEREŠČAGIN, Aleksandr Aleksandrovič. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5394>.

kratice i simboli