LZMK

Filmska enciklopedija

VEBER, Francis Filmska traka traži dalje ...

VEBER, Francis, franc. scenarist, redatelj i pisac (Neuilly-sur-Seine, 28. VII 1937). Iz porodice koja je dala 7 književnika (npr. Tristana Bernarda), sâm debitira 1968. uspješnim kaz. komadom Otmica (L’enlèvement). Na filmu od 1971. Njegov scenar. prosede temelji se na hitchcockovskomu »običnom čovjeku u neobičnoj situaciji«, samo što V. inzistira na komičnim elementima. Surađuje s vodećim komerc. redateljima Francuske: G. Lautnerom (Bio jednom jedan pajkan, 1971; Kovčeg, 1973; Kako snimiti porno-film, 1976), É. Molinaroom (Prava napast, 1973 /prema tom predlošku snimljen je i am. film Druškane, druškane!, 1981, B. Wildera/; Kavez ludosti, 1978; Pričaj dalje... zanimaš me!, 1979; Topla braća, 1980), Y. Robertom (Plavi agent s jednom crnom cipelom, 1973), Ph. de Brocaom (Belmondo veličanstveni, 1973), P. Granier-Deferreom (Zbogom, žaco!, 1975), J.-J. Annaudom (Lakoumnost, 1978) i A. Arcadyjem (Hold-up, 1985 /jedan od najvećih financ. uspjeha franc. filma 80-ih godina/). Kao redatelj debitira filmom Igračka/Čovjek-igračka (Le jouet, 1976 /prema tom predlošku snimljen je i am. film Igračka, 1982, R. Donnera/) sa P. Richardom. U ostalim red. projektima (Koza — La chèvre, 1981; Kumovi — Les compères, 1983; Bjegunci/Dva bjegunca i klinka — Les fugitifs, 1987 /režirao je i am. remake Troje bjegunaca — Three Fugitifs, 1989, sa N. Nolteom u gl. ulozi/), mahom komerc. uspjesima i međunar. razmjerâ, stvara tandem sazdan na suprotnostima: zbunjenost i nespretnost P. Richarda združuje s »machizmom« G. Depardieua.

Mi. Šr.


Citiranje:
VEBER, Francis. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.3.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5382>.

kratice i simboli