LZMK

Filmska enciklopedija

VASILEVSKI, Georgi Filmska traka traži dalje ...

VASILEVSKI, Georgi, film. kritičar i publicist (Gumendže, Grčka, 24. XI 1935). U Jugoslaviju dolazi za vrijeme građanskog rata u Grčkoj (1945). Završio jugosl. književnosti na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Film. kritikom počeo se baviti već za studija, kada je i sudjelovao u radu amat. kino-klubova. Niz godina na radiju vodi emisiju o filmu Niz okoto na filmskata kamera. Obavlja funkciju urednika film. redakcije Televizije Skoplje. Jedan od najautoritativnijih mak. filmskih kritičara, surađuje u gotovo svim jugosl. filmskim časopisima. Autor je knjige Vrijeme filma (Vreme na filmot) te više monografija o mak. sineastima.

An. Pet.


Citiranje:
VASILEVSKI, Georgi. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5377>.

kratice i simboli