LZMK

Filmska enciklopedija

VARDAR FILM Filmska traka traži dalje ...

VARDAR FILM, poduzeće za proizvodnju filmova, osnovano 1947. u Skoplju. Dokum. filmovi i film. novosti u njegovoj proizvodnji označuju početak organizirane film. produkcije u Makedoniji (do danas oko 40 igr. i više od 500 kratkometr. filmova svih rodova, od kojih su mnogi uspješno prikazani na međunar. festivalima u Oberhausenu, Krakovu, Leipzigu, Moskvi, Karlovym Varyma, San Sebastiánu i dr.). Koncept proizvodnog programa potiče razvitak svih rodova i žanrova, te mogućnost ekranizacije najrazličitijih tema i sadržaja — od pov. spektakala, preko ratnih drama, do suvremene tematike. God. 1975. u okviru Vardar filma osnovan je studio animacije, oko kojeg se okupila skupina vrlo nadarenih animatora i otvorila put k novim medijskim tumačenjima tradic., ali i novih tema. Pored prikazivanja svojih filmova u više od 40 zemalja sa svih kontinenata, V. je osvojio velik broj domaćih i međunar. priznanja, a u više navrata kandidirao je svoje projekte i za nagradu Oscar (tako igr. filmove Crno sjeme, 1971, K. Cenevskog i Sretna nova 1949, 1986, S. Popova, te dokumentarne Australija, Australija, 1976, i Dae, 1979 /stekao nominaciju/, S. Popova). Iako ustraje u orijentaciji na mak. autore, V. je otvoren i za suradnju s dr. jugoslavenskim središtima (tako, za nj su radili V. Nanović, F. Štiglic, Ž. Mitrović i V. Mimica) i za međunar. koprodukcije.

G. Va.


Citiranje:
VARDAR FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 13.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5373>.

kratice i simboli