LZMK

Filmska enciklopedija

VAN HEUSEN, James-Jimmy Filmska traka traži dalje ...

VAN HEUSEN, James-Jimmy (pr. ime Edward Chester Babcock), am. skladatelj (Syracuse, New York, 26. I 1913). Već sa 15 godina klavirist jedne glazb. nakladne kuće, potom studira klavir i pjevanje na sveučilištu u rodnom gradu. Od 1940. sklada film. muziku i songove (kompanija Para- mount); isprva većinom surađuje s tekstopiscem J. Burkeom (1940-53), a od 1956. sa → S. Cahnom. Za II svj. rata pokusni je pilot kompanije Lockheed. Oscarom je nagrađen 4 puta: za songove Swinging on a Star (Idući svojim putem, 1944, L. McCareyja), All the Way (Divlji čovjek, 1957, G. Cukora), High Hopes (Rupa u glavi, 1959, F. Capre) i Call Me Irresponsible (Tatino nježno zdravlje, 1963, G. Marshalla); mnogi njegovi songovi pisani su specijalno za velike zvijezde B. Crosbyja i F. Sinatru. Surađuje i na televiziji.

Ostali važniji filmovi: Put u Zanzibar (V. Schertzinger, 1941); Put u Maroko (D. Butler, 1942); Dixie (A. E. Sutherland, 1943); Dama u ta- mi (M. Leisen, 1944); Carski valcer (B. Wilder, 1948); Jenki na dvoru kralja Artura (T. Garnett, 1949); Sretan dan (F. Capra, 1950); U srcu mladi (G. Douglas, 1954); Nježna zamka (Ch. Walters, 1955); Sve prolazi (R. Lewis, 1956); Budi jednom i za mene (F. Tashlin, 1959); Zadnji čas (B. Ed- wards, 1960); Šešir pun čuda (F. Capra, 1961); Robin i sedam Hoodova (G. Douglas, 1964); Moderna Millie (G. R. Hill, 1967); Zvijezda (R. Wise, 1968).

Ni. Š.


Citiranje:
VAN HEUSEN, James-Jimmy. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5368>.

kratice i simboli