LZMK

Filmska enciklopedija

VANDERBEEK, Stan Filmska traka traži dalje ...

VANDERBEEK, Stan, am. sineast (New York, 1931 /negdje 1927/). Studirao arhitekturu i lik. umjetnosti. Isprva se bavi slikarstvom i kaligrafi-jom, sudjeluje u radu avangardne plesne skupine, scenograf je na televiziji. Djelujući na filmu, postupno postaje jedan od najistaknutijih predstavnika am. → underground-filma. Njegovi film. projekti rađeni su na principu kolaža: u početku su to anim. kolaži (npr. Što, tko, kako — What Who How, 1955), zatim kolažiranje raznih film. tehnika (npr. Achoo Mr. Kerroochev, 1960, animacija crteža i novinskih izrezaka sa »živim« snimkama), napokon — od sredine 60-ih godina — posvećuje se → proširenom filmu, pa stvara »filmske murale« i »filmske žurnale snova« — višestruke projekcije vlastitih filmova u posebno sagrađenoj kupoli na koju se simultano projiciraju filmovi (Movie-Drome). U tom razdoblju ističe se snimanjem happeningâ i umj. akcijâ avangardnih umjetnika (npr. C. Oldenburga i A. Kaprowa). Dok poč. 60-ih godina veći dio njegovih filmova posjeduje satiričku i polit. dimenziju, od kraja desetljeća značajan je zbog prenošenja koncepata → strukturalnog filma u medije videa, kompjutorskog filma i multimedijskog izražavanja (npr. Film Form No. 1, and No. 2, 1970; Symetrics, 1972; Computer Generation, 1973).

Svestran stvaralac (njegov opus obuhvaća još fotografije, skulpture, umj. predmete i instalacije), V. je — uz S. Brakhagea, G. J. Markopoulosa, K. Angera i E. Emshwillera — najistaknutiji am. filmski eksperimentator 60-ih i 70-ih godina (→ new american cinema).

Ostali važniji filmovi: Summit (1963); Move-Movies (1965); Collide-oscope (1966); Poemfield (1968).

B. Vid.


Citiranje:
VANDERBEEK, Stan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5358>.

kratice i simboli