LZMK

Filmska enciklopedija

VADIM, Roger Filmska traka traži dalje ...

VADIM, Roger (puno ime R. V. Plemiannikov), franc. redatelj i scenarist (Pariz, 26. I 1928). Sin Rusa i Francuskinje, napušta studij da bi se bavio kaz. glumom; djeluje i kao novinar lista »Paris-Match« i televizije. Na film dolazi kao asistent redatelja (npr. M. Allégreta), potom (ko)scenarist (npr. Vragoljanka, 1955, M. Boisronda). Poznat postaje već prvim red. projektom I bog stvori ženu (Et Dieu créa la femme, 1956); iako skromne scenar. podloge (što V. nadgrađuje lakoćom pripovijedanja), ta jednostavna priča s radnjom u mondenom Saint-Tropezu, o mladoj ženi (B. Bardot, Vadimova tadašnja supruga) »između« supruga (Ch. Marquand) i njegova mlađeg brata (J.-L. Trintignant), postiže senzacionalan komerc. uspjeh (i međunar. razmjera); slobodnijim pristupom seksualnosti i rušenjem tabuâ na tom polju (što je izazivalo i skandale) djelo se uključuje u trend emancipiranja mlade generacije, zbog suprotstavljanja konvencijama, donekle odražavajući i nihilistički pesimizam mladeži, za neke je povjesničare filma jedan od preteča franc. → novog vala, a zaslužno je i za popularizaciju glum. tipa → nimfete (1987. snimio je istoimeni, osuvremenjeni i amerikanizirani remake sa R. De Mornay u gl. ulozi /And God Created Woman/). Već ubrzo, međutim, postaje očito da V. ne posjeduje osobitu darovitost, pa ni definiraniji svjetonazor: npr. u osuvremenjenoj adaptaciji romana iz XVII st. P. Choderlosa de Laclosa Opasne veze (Les liaisons dangereuses, 1959), s njegovom drugom suprugom A. Stroyberg u gl. ulozi. U nastavku karijere (povremeno i u SAD i Kanadi) često poseže za knjiž. predlošcima, nastojeći u njih uklopiti svoje erotske opservacije, a također stalno pronalazeći i njihove nove »utjeloviteljice« (najčešće supruge ili prijateljice): npr. C. Deneuve (Porok i vrlina — Le vice et la vertu, 1962) i J. Fondu (Topli plijen — La curée, 1966; Barbarella, 1967). Do 1989. režirao je oko 25 filmova. Radi i za televiziju (npr. tv-film Ljubav, nesreća i prošlost — Bonheur, impair et passé, 1982, kasnije prebačen na 35mm vrpcu). Objavio je autobiografiju Bardot, Deneuve, Fonda (1986).

Ostali važniji filmovi: Zna li se ikad? (Sait-on jamais?, 1957); Dramski razbojnici (Les bijoutiers du clair de lune, 1957); Umrijeti od užitka (Et mourir de plaisir, 1960); Uzda na vratu (La bride sur le cou, 1961, sa J. Aurelom); Odmor ratnika (Le repos du guerrier, 1961); Dvorac u Švedskoj (Un château en Suède, 1963); Vrtuljak (La ronde, 1964); Tri koraka u ludilo (epizoda u omnibusu, 1967); Tigar jede ljepotice (Pretty Maids All in the Row, 1971); Don Juan je bila žena (Don Juan 73, 1972); Vjerna žena (Une femme fidèle, 1976).

LIT.: M. Frydland, Roger Vadim, Paris 1961.

Pe. K.


Citiranje:
VADIM, Roger. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5340>.

kratice i simboli