LZMK

Filmska enciklopedija

URBAN, Charles Filmska traka traži dalje ...

URBAN, Charles, brit. producent am. podrijetla (Cincinnati, Ohio, 1871 —29. VIII 1942). Isprva prodavač Edisonova fonografa u SAD, potom vlasnik fonografskoga i kinetoskopskog prikazivališta (parloura) u Detroitu; 1896. otkupljuje prava na eksploataciju prvoga am. projektora (vitascopea) za sav. državu Michigan. Prešavši 1897. u London, menadžer je tamošnje Edisonove filijale Maguire and Baucus (kojoj 1898. mijenja ime u The Warwick Trading Company). Učetverostručivši do 1901. prihode, postupno se okušavao i u film. proizvodnji; tako njegovi snimatelji među prvima realiziraju reportaže o burskom ratu, a U. surađuje sa C. M. Hepworthom i F. Mesguichem. God. 1903. osniva vlastitu The Charles Urban Trading Company, kojom distribuira filmove am. kompanije Vitagraph (od 1907. i igrane svoga franc. poduzeća Éclipse, koje je pripojio svojoj brit. kompaniji). Najznačajniji su, međutim, njegovi dokum., putopisni i, osobito, vrlo popularni obrazovni filmovi; u okviru serije Nevidljivi svijet (Unseen World) njegov je suradnik Percy Smith među prvima uopće upotrijebio stop-fotografiju (zaustavljeni pokret) u znanstvene svrhe — kako bi prikazao rast biljke. Proizvodi i reklamne filmove (npr. za Dewar’s Whisky). Prvi izraziti biznismen brit. kinematografije, 1906. povezuje se s bankarskim krugovima, organizira »gala-projekcije«, a upušta se i u pionirske pothvate. Tako je već 1900. sklopio ugovor sa → Georgeom A. Smithom, omogućivši mu da 1906. patentira dvobojni kolor-proces; nakon velikoga komerc. uspjeha tog pothvata, U. osniva specijalni ogranak svoje tvrtke Kinemacolor (1908) i do 1910. potpuno se posvećuje filmu u boji. Najviše uspjeha ima za ono doba rekordno dugim dokum. filmom (150 min) Durbar u Delhiju (Durbar at Delhi, 1911), o svečanostima u čast brit. potkralja Indije. Ambicija da stekne monopol nad patentom dovodi do sudskog procesa koji U. gubi 1914. Stoga se 1916. vraća u SAD, a 1917. rasprodaje svoju tvrtku.

An. Pet.


Citiranje:
URBAN, Charles. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5329>.

kratice i simboli