LZMK

Filmska enciklopedija

UNITED PRODUCTIONS OF AMERICA Filmska traka traži dalje ...

UNITED PRODUCTIONS OF AMERICA (akr. UPA), am. kompanija za proizvodnju anim. filmova. Osnovali su je 1943. → Stephen Bosustow i → John Hubley sa skupinom suradnika, koji su 1941 — nezadovoljni autokratskim rukovođenjem i ograničenim mogućnostima kreativnog izražavanja — napustili tvrtku W. Disneyja. God. 1948. otvorili su u Burbanku (California) vlastiti studio sa 175 namještenika, a svoje filmove distribuirali su preko Columbije. Crtežom i bojom služili su se znatno ekonomičnije od Disneyja, a i sa znatno više inventivnosti i kreativnosti od stand. produkata klas. figuralne animacije. Kako je sredinom 50-ih godina i stil UPA-e postao konvencija, postupno su je napuštali najnadareniji suradnici. Uz već spomenute, posebno značajni autori UPA-e bili su Gene Deitch, Ernest Pintoff, Pete Burness i Bob Cannon.

Red.


Citiranje:
UNITED PRODUCTIONS OF AMERICA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5326>.

kratice i simboli