LZMK

Filmska enciklopedija

UNIATEC Filmska traka traži dalje ...

UNIATEC, akr. od franc. Union Internationale des Associations Techniques Cinématographiques, međunar. savez društava film. tehnike; udružuje neovisne organizacije koje rade bez profita, a bave se teh. aspektima filma i televizije, film. pronalazaštvom, specifičnim film. umijećima (npr. trik-fotografijom) i onim granama znanosti koje pridonose unapređivanju kinemat. tehnologije. Osnovan je 1956. na franc. inicijativu, a sredinom 80-ih godina učlanjeno je više od 30 zemalja (među njima i sve »filmske velesile«). Njegov rad odvija se putem redovitih kongresa, u čijem se okviru održava i film. festival — jedini u svijetu koji filmove nagrađuje isključivo zbog teh. kvalitetâ.

Z. Sud.


Citiranje:
UNIATEC. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5323>.

kratice i simboli