LZMK

Filmska enciklopedija

ULMANSKI, Renata Filmska traka traži dalje ...

ULMANSKI, Renata, glumica (Zagreb, 29. XI 1929). U prvoj poratnoj generaciji završila Dramski studio pri Narodnom pozorištu u Beogradu, u kojem je 1947. i otpočela glum. karijeru. Već sa 7 godina glumila je u Rodinom pozorištu G. Predić u Beogradu, a 1942/43. pohađala tajne privatne glum. tečajeve predratnoga gostujućeg redatelja Narodnog pozorišta — njem. Jevreja E. Hetzela. God. 1948-52. i 1961/62. članica Srpskoga narodnog pozorišta u Novom Sadu, 1953-60. i 1963-67. Beogradskoga dramskog pozorišta, potom Ateljea 212. Tokom više od 3 decenija, igrajući u pravilu sporedne uloge, ostvarila je niz likova oplemenjenih svojevrsnim šarmom, posebno u komadima Molièrea, Čehova, Ibsena, Lorke, Shakespearea, Goldonija i niza domaćih pisaca; za sporednu ulogu Melanije u komediji Na ludom belom kamenu B. Pekića dobila je Sterijinu nagradu. Na filmu debitira gl. ženskom ulogom u Šolaji (1955) V. Nanovića, dok najveći uspjeh (III nagrada na festivalu u Puli) ostvaruje ulogom Jule u Popu Ćiri i popu Spiri (1957) S. Jovanović, po S. Sremcu (isti lik igrala je i u kaz. dramatizaciji). Glumi i na televiziji. Prateći supruga, ambasadora SFRJ, studirala je filologiju.

Ostale važnije uloge: Diližansa snova (S. Jovanović, 1960); Salaš u Malom Ritu (B. Bauer, 1976); Nešto između (S. Karanović, 1983); Početni udarac (D. Bajić, 1990).

Mo. I.


Citiranje:
ULMANSKI, Renata. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5315>.

kratice i simboli