LZMK

Filmska enciklopedija

UGOVOR Filmska traka traži dalje ...

UGOVOR, također konvencija, dogovor, sporazum, pogodba i utanačenje, dokument kojim se u kinematografiji izražava volja dvaju ili više pravnih subjekata o zasnivanju novoga ili izmjeni nekoga već postojećega pravnog odnosa ili njegovu konačnom ukidanju. U kinematografiji U. je izvanredno važan instrument, jer se u proizvodnji i eksploataciji filmova povremeno ili dugoročnije poslovno povezuje (udružuje) relativno velik broj pravnih lica (producenata, teh. bazâ, poslovnih agencija, distributerâ, prikazivačâ filmova i sl.), kao i fiz. osoba (film. autorâ i radnikâ, glumaca, samostalnih specijalista i sl.). Ugovori se sklapaju o udruživanju financ. sredstava, o poslovnoj suradnji ili o djelu, o postojećim i budućim autorskim pravima, o licencnim pravima, te o njihovu nasljeđivanju. Posebnu kategoriju predstavljaju međunar. ugovori kojima se reguliraju prava u međunar. produkciji (→ koprodukcija), kao i prometu filmova (→ distribucija) jedne na području druge nacionalne kinematografije. S obzirom na to da se u proizvodnji i eksploataciji filmova često radi o velikim poslovnim projektima i visokim budžetima, te o precizno utvrđenim rokovima, ugovorna disciplina (uredno i savjesno izvršavanje obvezâ) važna je odredba svih ugovora u kinematografiji, pa čak i onda kad se priznaju određene stvaralačke slobode autorâ. Producenti često zadržavaju pravo raskida ugovora i zamjene izvršiteljâ (kad se ne drže ugovorne discipline). Naglašena je ugovorna odgovornost koja prekršitelja ugovorne discipline obvezuje na naknadu štete. U profesionalnim kinematografijama ugovori imaju strogo utvrđene forme i sadržaj s rigoroznim sankcijama za slučaj nepoštivanja ugovornih obveza; u tom smislu, u kinematografiji U. često ima težinu ravnu zakonu. Može se reći da u svakom času i deseci milijuna ugovora čine onaj nevidljivi homogenizirajući, vezivni sistem koji vrlo decentraliziranu (i dobrim dijelom antagoniziranu) svjetsku kinematografiju, na nacionalnom i međunar. planu, povezuje u jedinstven i vrlo efikasan mehanizam.

Z. Sud.


Citiranje:
UGOVOR. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5310>.

kratice i simboli