LZMK

Filmska enciklopedija

TODD, Ann Filmska traka traži dalje ...

TODD, Ann, brit. glumica, redateljica i književnica (Hartford, 24. I 1909). Nakon školovanja na londonskoj Central School of Speech and Drama, u kazalištu debitira 1928, a na filmu 1931. Plavokosa i bljedoputa, damskog izgleda i nastupa, vrlo elegantna, ugled stječe likom pijanistice koja se ne može odlučiti između nekoliko muškaraca u melodrami Sedmi veo (1945) C. Bennetta (istu ulogu kasnije tumači i u kazalištu). Zapaženo je glumila i u nekoliko hollywoodskih produkcija (npr. Slučaj Paradine, 1947, A. Hitchcocka), ali je najbolje uloge ostvarila u Vel. Britaniji — u djelima svoga tadašnjega (trećeg) supruga D. Leana: supruge starijeg čovjeka (C. Rains) koja sreće nekadašnjeg ljubavnika (T. Howard) u Strastvenim prijateljima/Snu ljubavnikâ (1948), žene optužene za umorstvo ljubavnika (po istinitu slučaju) u Madeleine (1949) i supruge promotora avionâ koji želi dokazati da se zv. zid može probiti u filmu Brži od zvuka (1952). Od kraja 50-ih godina sve rjeđe nastupa na filmu, posvećujući se knjiž. radu (romani i pripovijetke) i režiji putopisnih dokum. filmova. Ne zapuštajući kaz. karijeru (velik uspjeh u Shakespeareovu Macbethu), igrala je u oko 30 filmova. Nastupala je i na televiziji.

Ostale važnije uloge: Sablasni vlak (W. Forde, 1931); Ono što će doći (W. C. Menzies, 1936); South Riding (V. Saville, 1937); Potpuni stranci (A. Korda, 1945); Vrijeme bez milosti (J. Losey, 1957); Krik straha (S. Holt, 1961); Ljudski faktor (O. Preminger, 1980).

B. Vid.


Citiranje:
TODD, Ann. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5202>.

kratice i simboli