LZMK

Filmska enciklopedija

TITAN FILM Filmska traka traži dalje ...

TITAN FILM, proizvodno i distributersko film. poduzeće, koje je 1924. u Bečeju osnovao fotograf → Danilo Jakšić. On je povremeno snimao reklamne filmove i film. žurnale (koje je i distribuirao po školama i kinima), a posjedovao je i vlastiti laboratorij za razvijanje. God. 1932. T. prelazi u Novi Sad, a 1934. prestaje s radom.

Br. Mil.


Citiranje:
TITAN FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5197>.

kratice i simboli