LZMK

Filmska enciklopedija

TIRNANIĆ, Bogdan Filmska traka traži dalje ...

TIRNANIĆ, Bogdan, film. kritičar i publicist (Beograd, 14. IX 1941). Od 1960. objavljuje u svim najznačajnijim jugosl. filmskim časopisima, u nekim književnima, te u dnevnim novinama; posebne kolumne vodi u »Književnoj reči«, »NIN-u«, »Politici«, »Borbi«, »Intervjuu« i »Književnim novinama«. Bio je zamjenik gl. i odgovornog urednika lista »Susret«, u 2 navrata urednik kult. rubrike »NIN-a«, te gl. i odgovorni urednik »Radio i TV revije«. Isprva pod utjecajem pogledâ autorskog filma, svojim često i polemički intoniranim tekstovima (osobito o A. Petroviću, Ž. Pavloviću i D. Makavejevu) znatno utječe na film. stvaralaštvo u SFRJ 60-ih godina. Poč. 70-ih godina objavljuje u beogradskoj »Književnoj reči« manifest pod naslovom Good bye!, u kome se odriče nekih svojih teza iz ovog razdoblja i najavljuje preusmjeravanje interesa prema tzv. žanrovskom filmu (u prvom redu prema nekim aspektima am. filma, novim hollywoodskim autorima, njem. i austral. kinematografiji, R. W. Fassbinderu i »novom Godardu«), Jedan od najistaknutijih jugosl. filmskih i tv-publicista, za tv-kritiku nagrađen je Nagradom »Duda Timotijević«, a za širenje film. kulture Nagradom »Veliki ekran Beograd-filma«. Objavio je knjigu Beograd za početnike (1982). Autor je ili gost oko 100 tv-programa o filmu. Surađivao je na scenarijima filmova Rani radovi (Ž. Žilnik, 1969), u kojem igra i jednu od gl. uloga, Dečko koji obećava (M. Radivojević, 1981) i dr.

B. Ze.


Citiranje:
TIRNANIĆ, Bogdan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 10.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5195>.

kratice i simboli