LZMK

Filmska enciklopedija

TIME CODE Filmska traka traži dalje ...

TIME CODE (akr. TC), vremenski kod, općeprihvaćen engl. naziv za suvremeni teh. sistem koji omogućuje automatski sinkroni rad uređajâ za snimanje slike i zvuka, kao i kodirano bilježenje podataka snimanja na pripadajuće vrpce; naziva se i kodirani signal (njime se postiže automatsko i programirano upravljanje radom uređajâ, kao i procesom snimanja, obradbe i reprodukcije signala slike i zvuka). Taj referentni signal, mikro-procesorski upravljan, snima se usporedno odn. istodobno na posebnom tragu na pripadajuće vrpce slike i tona. TC-signal istodobno je nosilac šifriranih podataka koji se kodiranjem utiskuju na referentni signal, a u reprodukciji zatim dekodiraju. Podaci se u prvom redu odnose na protjecanje vremena koje se od trenutka početka snimanja, kako protječe stvarno vrijeme, istodobno i neprestano bilježi kodiranim signalom (po čemu se i naziva TC). Najčešće se kodirano bilježe podaci koji čine jedan ciklus informacije; to su: datum (godina, mjesec, dan), vrijeme (sat, minuta, sekunda), broj sličice unutar svake sekunde, broj kamere i produkcijski brojevi (scena, kadar, repeticija, rola). TC ima široku primjenu, a negdje već isključivu, u film. tehnologiji snimanja — elektronskoj s magnetoskopom i kombiniranoj (filmski snimano, elektronski obrađeno).

Primjena TC-a u film. snimanju slike i zvuka pruža — uz povećanu kreativnost — značajnu uštedu u vremenu i materijalu u svim fazama obradbe slike i zvuka.

Z. Šc.


Citiranje:
TIME CODE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5189>.

kratice i simboli